Faculty

Visiting Scholar

Chikahiro Imashiro Ph.D.

Doctoral Course Student

Kaito Kikuhara

Master Course Students

Akihiro Ozaki
Takuma Kuriyama
Kazuto Koyama
Junichi Hirose
Shunichiro Maeda
Yuji Aoki
Fumiya Ito
Taigo Oyama
Chiyano Kobayashi
Henrik Krauß

Undergraduate Students

Keita Kaneko
Sumire Sakamoto
Momoko Sagara
Natsuki Takanosawa
Shuta Morishita