Faculty

Visiting Scholar

Chikahiro Imashiro Ph.D.

Doctoral Course Student

Kaito Kikuhara

Master Course Students

Kazuto Koyama
Yuji Aoki
Fumiya Ito
Taigo Oyama
Chiyano Kobayashi
Henrik Krauß
Keita Kaneko
Momoko Sagara
Natsuki Takanosawa
Shuta Morishita

Undergraduate Students

Kanako Itani
Asuka Katakura
Junnosuke Yamamoto
Shogo Takazawa
Kazuki Kaga
Koki Hatori