Faculty

Visiting Scholar

Chikahiro Imashiro Ph.D.

Doctoral Course Student

Kaito Kikuhara

Master Course Students

Keita Kaneko
Momoko Sagara
Natsuki Takanosawa
Shuta Morishita
Julien van Delft
Kazuki Kaga
Asuka Katakura
Shogo Takazawa
Takumi Hashiba
Koki Hatori

Undergraduate Students

Kotaro Imada
Kosei Kumazawa
Hayato Shimoguchi
Towa Muraoka
Natsu Yoshida
Yuta Watanabe